http://www.przygodymisiabu.pl/swf/gry/1/szpital_blokada.swf?3

&apteka_odblokowana=1&gramuzyka=1&page=gra&zalogowany=0&powrot=0&gra_path=http://www.przygodymisiabu.pl/&back=http://www.przygodymisiabu.pl/zagraj.html